Yatırımcı İlişkileri

​Smartiks Yazılım A.Ş. çalışmalarına ait mali ve operasyonel veriler, finansal tablolar, faaliyet raporları ile tüm açıklama ve haberleri sunar.

Temel Bilgiler
Image by Max Langelott
Smartiks
Organizasyon
Şeması
Speaker
Özel
Durum
Açıklamaları
Business Meeting of Two Men Walking in t
Smartiks
Şirket Yönetim
Kurulu
Office of a web design company
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Smartiks Yazılım A.Ş.
Board Meeting
Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı &
Pay Bilgileri
Business Presentation
Sürdürülebilirlik Raporu

Smartiks BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır.

Şirketimiz 03.11.2020 tarihinde, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

Smartiks iştiraki Compello

compello.png

2012 yılında büyük veri ve iş zekâsı odaklı kurulan; güçlü Ar-Ge alt yapısı ile geliştirdiği yüksek katma değerli ürünleri Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Avusturalya ve İsviçre gibi ülkelerde müşterilere başarı ile sunulmuş olan; "Project & Portfolio Intelligence" adlı ürünü ile Londra'da Barclays Bank, İsviçre'de Nestle ve Avustralya'da Bendigo Bank gibi firmalarla çalışan; ayrıca yerinde Ar-Ge merkezi sertifikası ve çeşitli TÜBİTAK teşvikleri sayesinde inovatif ürün ailesine yapay zekâlı ürünler de ekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlayan yazılım firması "Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş." 27.09.2019 tarihinden beri %100 Smartiks iştirakidir

Halka Arz Bilgiler

İhraççı Bilgi Dokümanı

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Hukukçu Raporu

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Aracı Kurum Sorumluluk Beyanı

Şirket Özeti

Fon Kullanım Raporu

Kurumsal Yönetim
Komiteler

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 24.05.2021

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 13.11.2020

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 04.03.2020

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 27.08.2019

Fon Kullanım Raporu 06.04.2020

Fon Kullanım Raporu 27.08.2019

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 02.03.2021

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 28.08.2020

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 20.11.2019

Varsayımlara İlişkin Değerleme Raporu 21.6.2019

Fon Kullanım Raporu 20.11.2019

Komite Görev ve Çalışma Esasları

Politikalar

Menfaat Sahipleri Politikası

Bilgilendirme Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Ücretlendirme Politikası

Tazminat Politikası

Kar Dağıtım Politikası

İK Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Genel Kurul Setleri

28.05.2021

12.04.2021

11.05.2020

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme

Değişikliklerin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi

İç Yönergeler

Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Genel Kurul İç Yönergesi

Finansal Raporlar
2021 Finansal Raporlar

30.09.2021

30.06.2021

31.03.2021

2020 Finansal Raporlar

31.12.2020

30.09.2020

30.06.2020

31.03.2020

2019 Finansal Raporlar

31.12.2019

30.09.2019

30.06.2019

31.03.2019

2016, 2017 ve 2018 Finansal Rapor

2016, 2017 ve 2018 Bağımsız Denetim Raporu

Faaliyet Raporları
2021

30.09.2021

30.06.2021

31.03.2021

2020

31.12.2020

30.09.2020

30.06.2020

31.03.2020

2019

31.12.2019

30.09.2019

31.06.2019

31.03.2019

2017-2018

2017 Faaliyet Raporu

2018 Faaliyet Raporu

Zehra Uluç
1605863284444.jfif

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yatırımcılarla uzun süreli ilişkiler kurma ve doğru, güncel bilgi sağlama önceliği ile çalışıyor. Detaylı bilgi için.