top of page
A woman at the office overlooking the ci

Veri Bilimi

Şirketinizin ilişkisel ve ilişkisel olmayan verilerini kullanarak ileri analitik çözümleri sunuyoruz. R ve Python dillerini kullanarak kurduğumuz algoritmaların on-Premise, Microsoft Azure ve AWS platformlarında yaygınlaştırılmasını sağlıyor ve uçtan uca mimari kurulumlarınızda destek oluyoruz.

Proje Yetkinliklerimiz;

  • Zamana dayalı tahminleme (time series forecasting)

  • Müşteri segmentasyonu (clustering)

  • Ürün ve kampanya kullanım tahminlemesi (matrix factorization, deep learning)

  • Arıza tahminleme (classification, decision tree)

  • Ön görücü bakım tahminlemesi (predictive maintenance)

  • Müşteri yaşam değerinin hesaplanması (customer lifetime value)

  • Anomali bulma (anomaly detection)

Dijital Dönüşümün Adresi

fav.jpg

20 senelik sorunları çözümlemedeki tecrübemizi ileri analitik teknolojileri ile zenginleştiriyoruz. Yaşadığınız sorunlara analitik çözümler önermemiz; verilerinizle ne gibi anlamlı yeni değerler üretebileceğinizi tespit etmemiz için veya ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hızlıca satış ekiplerimiz ile temasa geçebilirsiniz.

bottom of page