top of page

KOÇ INGAGE Veri Ambarı Projesi Başarı HikayesiUzman kadrosu ve ‘One Stop Shop’ yaklaşımı ile strateji, veri ve teknolojiden beslenerek tüm dijital pazarlama hizmetlerini tek bir noktadan anahtar teslim müşterilerine sunan Ingage, son teknolojileri tüm servislerine entegre ederek dijital pazarlama hizmetlerinin tümünde en yenilikçi ve en yaratıcı yöntemlerle danışmanlık vermektedir.


Kendi bünyesinde finans verilerini SAP uygulaması ile ve medya uygulamalarını HOLI uygulaması üzerinden yönetmektedir. Bu proje ile tüm bu dağınık verileri Azure Data Lake ürünü kullanarak depolanması sağlanmıştır. Bu storage ortamında saklanan verilerin raporlamalara yönelik DWH model tasarımının yapılması ve modele uygun veri transformasyonlarının gerçekleştirilmesi için Microsoft’un en güncel teknolojilerinden biri olan Azure Synapse Analytics kullanılmıştır. Verilerin tek bir alandan yönetilebilmesi sağlanmakla birlikte; self servis kullanıcıların kullanabileceği detaylı finans rapor çıktıları sunulmaktadır.Proje Özeti


 • Medya sektörüne özgü hybrid bir veri modeli tasarlandı

 • MS Azure Synapse Analytics patformunda yeni bir veri ambarı tasarlandı

 • Power BI üzerinde şirket geneli self servis raporlama kültürüne geçirildi

 • MS Azure platformunda ileri analitik uygulamalarını koşturacak altyapı oluşturuldu

 • Finansal kapanış raporları standardize edilerek PowerBI üzerinden alınır hale getirildi


Başarı Faktörleri ve Kazanımlar

 • Çalışanların raporlama ve analiz ihtiyaçları için IT desteğine ihtiyaçlarının azalması

 • Ürün konumlandırmalarının doğru yapılması

 • Sahip olunan büyük veriden analitik verilere geçerken ürünün doğru, esnek ve entegre bir sistem olduğundan emin olunması

 • Veri formatlarının netleştirilmesi ve veri akışının otomatize edilmesi

 • Veri modelinin kurulması ve verinin tek bir yerden yönetilebilmesi

 • İş birimlerinin iş yükünün azaltılması

 • Manuel hazırlanan raporların bir uygulama üzerinden yönetilebilmesi ve otomatize edilmesi

 • iş biriminin ve geliştirme ekiplerinin iş birliği içerisinde olması, plana uygun şekilde projenin tamamlanabilmesi bu projedeki en önemli başarı faktörlerinden biridir


bottom of page