top of page
Analyzing Graphs

Şirketinize Özel İş Zekası Analiz ve Süreç Yönetimi

Firmalar için güvenilir, pratik bir şekilde ulaşılabilen ve yeni veriler ile otomatik olarak oluşan raporlar ile verilerin analiz edilebilmesi büyük önem teşkil eder. Güvenilir bir İş Zekası ve Raporlama sistemi sayesinde firmalar günümüz rekabet koşullarında öne geçme fırsatı yakalar. Firma çalışanları verileri çeşitli kaynaklardan toparlayarak manuel raporlar hazırlamak ile uğraşmaz;

aksine hazır raporlar üzerinden analizler yaparak değerli vakitlerini verimli kullanma fırsatı bulurlar.

Günümüzde sektörde stratejik yönetim yapabilmenin en önemli yolu süreklilik arz eden verileri incelemek ve analiz etmekten geçer. Bunun için de sağlam sistemler üzerine inşa edilmiş İş Zekası çözümleri en doğru araçtır.

Image by Isaac Smith

Firmalar için önem teşkil eden bir diğer konu da iç müşteri memnuniyetidir. Bunun için hali hazırda birçok kurum tarafından Performans Yönetimi ve Prim Sistemi çözümü uygulanmaktadır. İş Zekası yazılımları bu sisteme etki edebilecek farklı kaynaklardan verilerin alınması, konsolide edilmesi, tek potada eritilmesi ve mantıklı çıktılar üretilmesi için en doğru çözümdür.

 

Doğru kalite ve teknolojide geliştirilen uygulamalar firmalarda gizlilik, rekabet avantajı sağlama, benzersiz iş süreçleri gibi durumların olduğu işletmelerde büyük katma değer sağlamaktadır.

Analiz Danışmanlık Hizmetimiz

 • Proje başında imzalanan NDA esaslarına bağlı kalarak takip ettiğiniz veya takip etmek istediğiniz sizin için önemli tüm verileri ve veri kaynaklarını inceliyor ve ihtiyaçları, hedefleri ve eksiklikleri dinleyerek ihtiyaç analizine başlıyoruz.

 • Sektörde kullanılan kısaltmalar, terimler ve temel KPIlar üzerine araştırma yapıyoruz.

 • Veri kaynaklarında bulunan takip ettiğiniz/edeceğiniz verileri inceleyerek en uygun mimari çözümünü öneriyoruz.

 • Mevcutta takip ettiğiniz raporları detaylı olarak inceliyor; ekleme/çıkarma taleplerinize göre veri modelini kurguluyoruz.

 • Mevcut veri kaynaklarında bulunan veri kirliliği, dublike kayıtlar, verilerin benzersiz olmaması gibi problemleri inceliyoruz. Veri sürekliliğini sağlayacak disiplinler ile çözüm sağlıyoruz.

 • Mevcutta exceller üzerinden takip edilen verileri sistematik bir şekilde veri tabanı ortamına aktarılması için çözüm üretiyoruz.

 • Mevcutta farklı departmanlar tarafından aynı anlama gelen fakat farklı hesaplanan KPI’lar var ise, tekilleştiriyoruz.

 • Firma çalışanlarının ilerleyen dönemde kendi raporlarını yapması isteniyorsa, isteğe uygun bir self-service raporlama ortamı hazırlıyoruz. Böylece uzun vadede raporun kimin tarafından hazırlandığı fark etmeksizin aynı veri kaynağı ve tekil hesaplamaların kullanılması sağlamış oluyoruz.

 • Geliştirme tamamlandıktan sonra verileri/ortamları/raporları test ediyoruz.

 • Tüm proje sürecinde yayınladığımız statüler ile proje planı ve süreci takip hizmeti sunuyoruz.

 • Proje sonrasında bakım ve sürekli iyileştirme sağlıyoruz.

Analiz hizmeti sonrasında İş Zekası Geliştirme ekipleri tarafından analizde belirlenen kurallar çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar yapılır.
 • ETL & Veri Bütünleştirme (Data Integration)

 • Veri Ambarı (Data Warehousing)

 • İş Analitikleri (Business Analytics)

 • Performans Yönetim Sistemleri (KPI & Scorecards)

 • Kurumsal Raporlama Sistemleri

 • Yönetici Raporları (Dashboards, Cockpits)

 • İstatistiksel Tahminleme ve Modelleme (Predictive Analysis)

bottom of page