Uygulama Yönetimi Hizmetleri

Smartiks, toplam sahip olma maliyetini azaltmak amacı ile, tutarlı bir hizmet seviyesi ve standart bir dağıtım modeline ulaşma süresinde, çok satıcılı hizmetleri düzenleyici, yönetici bir çözüm sağlayıcı olarak hareket ederek farklı servis operasyonlarını koordine ve entegre etmektedir.
Uygulama Yönetimi Hizmeti programı ile organizasyonlarda aşağıdaki gelişmeler amaçlanmaktadır:
 • Uygulama yönetimi maliyetlerini azaltma
 • Servis ve SLA kalite iyileştirme
 • İç ve dış denetim gereksinimleri ile ilgili güvenlik gelişme
 • Daha iyi yönetilebilirlik, bakım kolaylığı
 • Daha az risk ve öngörülebilirliğin yükseltilmesi
 • Güncel teknolojiler ile uyum
 • Sonuç olarak daha iyi son kullanıcı memnuniyeti

Smartiks Uygulama Yönetimi Servisleri, ek personel desteği ile uygulamalarda yönetim ortaklığı yapabilir veya uygulamalar kümesinin tamamını yönetebilir.

Amaç ve vizyonumuz sadece yaşam döngüsü içerisinde kusursuz bakım uygulamaları sağlamak değil, aynı zamanda rutin faaliyetler için harcanan zamanı en aza indirerek, olası sorunları önlemek, sistemlerin arıza süresini azaltmak ve stratejik iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla yardımcı olarak proaktif bir yaklaşım sunmaktır.

Smartiks’in sunduğu uygulama bakım servisi şu şekillerdedir:

 
1) Düzeltici :

Analize dayanarak hataları ayıklamak ve hataları tespit ederek verileri onarmak.

2) Önleyici :

Harici izleme mekanizmalarının kurulması, veritabanı ve veri ambarlarının bakımını kapsar. Periyodik değerlendirmeler ile gelecekteki olası sorunların önceden çözümünü sağlamak amacıyla geçmişte yaşanan senaryoları izleyerek temel unsurlara karşı önlemini alır.

3) Uyarlanabilir :

Süreçler ve altyapı ihtiyaçlarına göre, uygulama tabanlarında revizyon ve yenilik gereksinimleri her zaman devam eder. Amacımız işleyişler aksamadan devam ederken, gelişen ortam ihtiyaçlarını karşılamak için rahat bir geçiş sağlamaktır.

4) Tamamlayıcı :

Biz, yavaş gelişen hiç bir şeyin mükemmel olmadığını daima göz önünde bulunduruyoruz. Gereksinimlere yetişebilmek için sürekli evrim bir zorunluluktur. Performans optimizasyonu, ayarlama ve kapasite planı değerlendirmeleri bizim yaklaşımımızın kilit kavramlarıdır.

Smartiks, uygulama metodolojisi olarak dünya çapında onaylanmış uygulama metodolojilerini kullanır.

Metodoloji aşamaları:

Tanımlama: Kapsamın tanımı ve proje ekibi oluşturma.

Analiz: İş ve müşteri ihtiyaçlarına göre işlevsel ve teknik ihtiyaçların analizi.

Tasarım: İş akışları ve prototip tasarımı ve dokümantasyon.

Geliştirme / Özelleştirme / Yapılandırma: Bu aşamada, iş ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirme ve / veya yapılandırma ve / veya özelleştirme yer alır. Paralel birimlerde modüllerin test ve fonksiyonel testleri yapılmaktadır. Gelişmeler ve özelleştirmeler için, her modül / bileşen tamamladıktan sonra,içsel yapılarının yeniden düzenlenmesi şiddetle tavsiye edilir.

Doğrulama: Entegrasyon testleri ve tam zamanlı sistem testleri proje ekibi tarafından yapılmaktadır. Hata düzeltme ve optimizasyonun yanı sıra içsel yapıların yeniden düzenlenmeside devam eder. Son Kullanıcı Kabul Testleri, iş gelişimi ve yapılandırmalarda uygulanan ve iş süreçlerini destekleyen gerekleri yerine getirmek için kullanılır.

Görevlendirme: UAT tamamlanınca tercihen sınırlı bir pilot kullanıcı kitlesine ve sonra aşamalı olarak tüm hedef kitleye.

Devamlılık: Üretim sonrası aşaması için, ürün kalitesinin sağlanması ve değişen iş ihtiyaçlarına göre işlevselliği ekleme veya değiştirme.

Her aşamasının tamamlanmasının ardından çıkış doğrulanır ve müşteri tarafından onaylanmış bir sonraki aşamayı başlatmak için ihtiyaçların ve gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğundan emin olunur.

Proje başarısı için gereken kritik faktörler:
 • Yönetimin desteği ve finansörlüğü,
 • İş birimlerinin destek ve inancı,
 • Kapsamı iyi tanımlanmış bir proje,
 • Risk yönetimi,
 • Anahtar kullanıcıların sürece aktif katılımı,
 • Teknik yapının performansı,
 • İyi zamanlanmış kaynak planlaması ve çözüm sağlanması.

Bize Ulaşın

Genel Müdürlük

Adres: Sahrayıcedit Mahallesi, Halk Sokak
Sıddıklar İş Merkezi
No:52 Kat:1 Kadıköy/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Ar-Ge Merkezi

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknopark D2 Blok No: Z06
Esenler/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Telefon: +90 (216) 469 05 95 (pbx)
Faks: +90 (216) 469 05 99

Telefon: +90 (212) 483 74 28 (pbx)
Uygulama Yönetimi Hizmetleri Uygulama Yönetimi Hizmetleri