Kurumsal İş Çözümleri

SmartAudit Denetim Takip Sistemi, kurumların kendi birimleri veya dış tedarikçiler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin denetimi, takibi ve değerlendirmesine dair süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini amaçlamaktadır.

SmartAudit ile kurum çalışanları (denetim müşterileri), denetim yöneticileri, iç ve dış denetçiler, ürün ve hizmet tedarikçileri tekil bir ortamdan denetimlere dair bütün işlerini yürütebilirler.

Denetim Yönetimi

Şirket içi veya dışı kaynaklardan tedarik edilen hizmet ve ürünler için aşağıdaki şekillerde denetimler oluşturulabilir. Bu denetim tipleri, yalnızca denetimin oluşturulma yöntemini açıklar:
İstek Üzerine Denetim
Kurum kullanıcıları ürün ve hizmetler için denetim talepleri girebilirler. Bu talepler dinamik olarak tanımlanabilen onay süreçlerinden geçtikten sonra denetim yöneticilerine yönlendirilir. Denetim yöneticileri talepleri ilgili denetçilere atarlar.
Tek Seferlik Denetim
Denetim yöneticileri ürün ve hizmetler için koşulları dinamik olarak belirlenebilen tek seferlik denetimler oluşturabilir ve bunları ilgili denetçilere atayabilirler.
Periyodik Denetim
Denetim yöneticileri ürün ve hizmetler için koşulları dinamik olarak belirlenebilen, belirli zaman aralıklarında tekrar edecek denetimler oluşturabilir ve bunları ilgili denetçilere atayabilirler.

Yukarıdaki çeşitlerde oluşturulan denetimler, esnek olarak oluşturulabilen farklı türlere atanabilir; örneğin, Genel Denetleme, Kanuni Denetleme, Saha Denetlemesi vs.

Denetim Takibi

Denetim talepleri oluşturup onaylandıktan sonra denetçilere atanır ve belirtilen tarih aralığında denetimin yapılması beklenir. Denetçiler gerçekleştirdikleri denetimlere dair gelişmeleri SmartAudit’e girebilirler. Bu şekilde denetim yöneticileri denetimlere dair ilerlemeleri takip edebilir.

Denetim Ücretlendirmesi

Denetçiler yaptıkları işlere dair detayları SmartAudit’e girerken, aynı zamanda efor bilgilerini de sisteme girebilirler. Bu sayede denetçilerin hakediş tutarları SmartAudit üzerinden takip edilebilir.

Denetim Değerlendirmesi

Denetimciler gerçekleştirdikleri denetimlere dair sonuçları SmartAudit’e girebilirler. Denetim sonuçlarının girilmesi, denetleme, ürün ve hizmet türüne göre sistem tarafından belirlenen önceden tanımlanmış anketlerin cevaplandırılması ile gerçekleşir. Bu cevaplara göre yapılan puanlama ile denetim skoru belirlenir.

Denetçilerin yanıtlayacakları soru setleri tamamen dinamik bir yapıda, kullanımı kolay bir arayüz ile tasarlanabilmektedir. Bununla birlikte, soru setleri herhangi bir dış kaynaktan (Excel, text, veritabanları vs.) entegrasyonlar aracılığıyla alınıp kullanılabilir.

Aksiyon Planları

Denetleme sonuçlarına göre ortaya çıkabilecek sorun ve eksiklikler tedarikçi birim veya firmaya iletilir. Birim veya firmadan bu sorun ve eksikler için öncelikli olarak bir Acil Eylem Planı tanımlaması istenir. Bununla birlikte, sorun ve eksikliklerin sürdürülebilir olarak ortadan kaldırması için Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler, ayrıca bunlara istinaden Eylem Planı tanımlaması beklenir. Tanımlanan eylem planlarının uygulanma durumları ve bu eylem planlarına ilişkin devam denetimleri de SmartAudit üzerinden yönetilir.

SmartTender İhale Yönetim Sistemi ilaç ve medikal ekipman üreticilerinin, kendi ürünlerini satan ecza depoları ve medikal bayilerin girdikleri ihaleleri takip etmelerini, fiyat onayı vermelerini ve kapanan ihale üzerinden sipariş oluşturmalarını sağlayan bir sistemdir.

Kullanıcı Yönetimi Modülü

 • AD ve IDM sunucuları üzerinden kullanıcı bilgisi alma
  • Sisteme yeni kullanıcı tanımlama gereği yok
 • Kullanıcıları tek tek ve gruplar halinde yetkilendirme
  • Bir kullanıcıyı birden çok gruba atama
 • Süreli Delegasyon
 • Özel şifre ilkeleri, kuralları ve gereksinimleri belirleme
 • IDM, AD veya HR yazılımı üzerinden hiyerarşi bilgisi alma

Bayi Yönetimi Modülü

 • Bayileri satış bölgesi seviyesinde ve ürün grubu seviyesinde yetkilendirme ve sınırlama
 • Bayi hiyerarşisi oluşturma
 • Sağlık kuruluşlarına bayilerden temsilci atama

Ürün Yönetimi Modülü

 • Ürün grupları ile ürün hiyerarşisi
 • Excel import ile ürün listesi tanımlama
 • Eşdeğer ve Rakip ürünler
 • Pazar payı takibi
 • Standart ve dip fiyat tanımlama, fiyat geçmişi takibi
 • Otomatik birim dönüşümleri
 • Dış sistemlerden ürün listesi alma

İhale Yönetimi Modülü

 • İhaleyi tüm bayilere açma veya bölge ya da ürün bazlı kısıtlama
 • Ürün ve ürün grupları için özel onay mekanizmaları
 • Açık ihalede miktar artırım talebi
  • İhale boyunca her ürünü %20 artırabilme
 • Açık ihalede bitiş tarihi değişimi
 • Açık ihalede fiyat değişimi
 • Standart fiyat değişiminde otomatik fiyat indirme
 • KolayOnay®

Sipariş Yönetimi Modülü

 • Tamamlanan ihaleleri siparişe dönüştürme
 • Sipariş içinde ürün iade ve iptal
 • Sipariş içinde ürün değişimi
  • Muadil ürünle otomatik değişim
  • Herhangi bir ürünle onay üzerine değişim
 • Otomatik olarak sipariş altyapısına iletme
 • Sipariş altyapısından durum takibi

Ödeme Yönetimi Modülü

 • Sistem üzerinden girilmiş siparişlerin ödeme bilgilerinin takibi
  • Manuel ödeme bilgisi girişi
  • Muhasebe sisteminden ödeme bilgilerini otomatik alma

Raporlama

 • Önceden hazırlanmış statik raporlar
  • Microsoft SQL Server Reporting Services
 • Raporlama için OLAP küpüne veri aktarma

Smart Insurance Risk Analysis System, sigorta şirketlerinin, acentelerin ve brokerların risk analizlerini kendi tanımladıkları kriterlere göre ve gerçek zamanlı olarak müşterilerine sunmalarını sağlayan, internet veya intranet üzerinden kullanılablen, web tabanlı bir çözümdür.

SmartIRAS’ın esnek yapısı sayesinde kanun ve yönetmeliklerde değişen standartlar, sektörel gelişmeler gibi değişimler sonucunda, geçmiş analizleriniz ve raporlarınız etkilenmeden, risk kriterlerinizi değiştirerek analizlerinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

SmartIRAS ile;

 • Kurumsal bir değerlendirme standardı oluşturarak, kişilerden bağımsız, sistematik, tutarlı ve kurumsal bir analiz ortamı sunar.
 • Otomatik değerlendirme ve raporlama özellikleri ile iş gücü kaybını ve iş tekrarını önler.
 • Kurumsal raporlama standardı sayesinde profesyonel ve kaliteli hizmet anlayışınızı ortaya koyar.
 • Gelişmiş entegrasyon özellikleri sayesinde mevcut sistemlere ve diğer sigortacılık uygulamalarına kolayca adapte edilerek iş süreçlerinizin kayıpsız bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 • Sistem içinde tanımlanan iş akış süreçleri sayesinde ortaya çıkan risk analiz taleplerini an uygun olan personele ataması yapılarak, tamamlanan analizler gerekli kişilerin onayına otomatik olarak sunulmaktadır. Görevlendirilen ve talep edilen personel e-posta yolu ile bilgilendirilir.
 • Entegre olarak sunulan iş zekası ve veri madenciliği algoritmaları ile risk değerlendirme kriterlerinizin etkinliği ölçülür ve gerekli optimizasyon sistem tarafından önerilir.
 • Analizi yapılan kurum veya tesislerin görsellerini sahada raporunuza ekleyip, elektronik ortamda saklayabilirsiniz. SmartIRAS, fotoğraflar yüklenirken dosyaları otomatik olarak küçülterek disk ve ağ kullanımında kazanç sağlar.
 • SmartIRAS’ın esnek yapısı ile risk analiz formlarınızı ve kriterlerinizi IT desteğine ihtiyaç duymadan değiştirebilirsiniz. Çok çeşitli soru tiplerinde istediğiniz sayıda kriteri tanımlayabilir, bu kriterleri farklı yerleşim ve görsellikte gösterebilir, oldukça dinamik ve kolay kullanımlı formları kendiniz tasarlayabilirsiniz.
 • SmartIRAS, risk analiz bilgilerinin saklanmasında minimum maliyet ve maksimum performansı sağlamak üzere en güncel teknolojilerden olan ASP.Net 3.5 ve Ajax kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sayede web sunucusuna veri aktarımı minimuma indirilmiş, buna karşılık cevap süreleri kısaltılmıştır.

SmartPharma Suite çözüm paketi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

SmartPharma Suite Çekirdek Modülü

SmartPharma Çekirdek Modülü kullanıcıya personel, organizasyon ve ürün yapısı yönetimi işlevleri sağlamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle hazırlanacak Merkezi Personel Kütüğü üzerine Coğrafi Saha Satış Yapılanması, Uzmanlık ve Pazar Tanımları düzenlenecek ve bütün yapı için tarihsel değişimler arşivlenecektir.

Yalnızca belirlenecek yetkili kullanıcıların kullanımına açılacak Tanımlama Arayüzü ile bu yapılar üzerindeki tanımlamalar tek bir noktadan kolaylıkla düzenlenebilmektedir. Bununla birlikte, arayüz üzerinden çeşitli veri sorgulamaları da rahatlıkla yapılabilmektedir.

Ayrıca, modül içerisinde bulunan Masraf Sistemi, saha ekibinin masraf kayıtlarını gireceği, kaynak sistemlerle entegre bir yapı sunmaktadır.

SmartPharma Analytics

SmartPharma çözümünün Analitik Raporlama Modülü’nü oluşturan SmartPharma Analytics, BT süreçlerinin temel parçalarından biri olan raporlama, veri kalitesi ve veri ambarı işlevlerini barındırır. Birkaç veri kaynağından çok geniş bir veri ambarına kadar çeşitli kaynaklardan beslenebilen SmartPharma Analytics, BT süreçlerinin daha verimli hale gelmesine, raporlama süreçlerinin düzenlenmesine ve karneleme ve dashboard işlevlerinin yerine getirilmesine imkan tanır.

SmartBonus

SmartPharma çözümünün Hedef ve Prim Modülü’nü oluşturan SmartBonus, belirli periyodlarda hedeflerin hesaplanması, hedef gerçekleşme verilerinin toparlanması ve hedef gerçekleşme ve prim raporlarının hazırlanmasını sağlar. SmartBonus temelde geçmiş dönemde yapılan satış verilerini baz alarak sonraki dönem satış hedeflerinin oluşturulmasına yardımcı olur. KPI değerlerinin manuel olarak sağlanabildiği SmartBonus, belirlenecek hedeflerde pazar payı, büyüme, rekabet durumu gibi parametreleri kullanır.

SmartForce

SmartPharma çözümünün Satış Gücü Otomasyonu Modülü’nü oluşturan SmartForce, saha teşkilatının gerçekleştireceği ziyaret ve aktiviteleri, öncelik değişkenleri tanımlama imkanı ile günlük ve haftalık olarak planlamasını sağlamaktadır.

Saha ekibi elemanları, portföy ve uzmanlık bazında yapılan ilişkisel tanımlar ile kendi hedef kontak kitlesinde aktivite gerçekleştireceği kontakları kolayca bulabilmekte, yeni kontaklar için doğrulama bilgisini merkezden talep edebilmektedir. Ürün tanıtımları ve numuneler aktivite bazında sisteme girilmekte olup, grup aktiviteleri de sistemde kolayca takip edilebilmektedir.

SmartForce aktivite girişlerine ek olarak, özellikle operasyonel verimliliği artırmak adına bazı rapor ve arama listelerini saha ekibinin kullanımına sunmaktadır. Böylelikle operasyonel iş yükü en aza indirilerek, saha ekibinin aktiviteleri sisteme kaydetmekle uğraşmak yerine, etkin ve verimli bir şekilde aktivitelerini gerçekleştirmeye odaklanmaları hedeflenmektedir.

Esnek altyapısı ile SmartForce, ETMS (Enterprise Territory Management System) yazılımları ile entegrasyon kurulmasına olanak sağlar. Bu şekilde, organizasyonların bölge yönetimlerini saha satış verileri eşliğinde etkin bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bize Ulaşın

Genel Müdürlük

Adres: Sahrayıcedit Mahallesi, Halk Sokak
Sıddıklar İş Merkezi
No:52 Kat:1 Kadıköy/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Ar-Ge Merkezi

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknopark D2 Blok No: Z06
Esenler/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Telefon: +90 (216) 469 05 95 (pbx)
Faks: +90 (216) 469 05 99

Telefon: +90 (212) 483 74 28 (pbx)
Kurumsal İş Çözümleri Kurumsal İş Çözümleri