İş Analitikleri

Kurumlar, İş Zekası konusunda yapmış oldukları birçok yatırıma rağmen, kullanıcılar halen rapor ve analiz ihtiyaçları için excel platformunda kendi iş kurallarını belirleyip görsel oluşturma çabasına girmekteler. Bu durum hem kullanıcıların önemli zamanını almakta hem de karar destek sistemlerinden bekledikleri çıkarımlara ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.IT birimleri ise kullanıcıların talep etmiş oldukları verileri, modellenmiş özet tablolar veya data martlarda hazır tutmak için önemli derecede yoğunluk içerisine girmekteler.

Günümüzde bir çok sektörden kurumun analitik raporlama gereksinimlerini karşılamak için BI süreçlerini modellemek ve geliştirmek için oldukça fazla zaman ve kaynak harcaması gerekmektedir. Aynı sektörlerdeki ihtiyaçlar benzer olmakla beraber kurum yapısına göre farklılaşabilen detaylara sahip olabilmektedir. Smartiks farklı sektörlerde ki tecrübesi ile geliştirdiği sektöre özel SmartAnalytics modeli ile kuruma özel yapıları entegre edebilmekte ve implementasyon sürelerini kısaltmaktadır.

SmartAnalytics çözümü, farklı sektörler için ihtiyaçlara göre hazırlanmış, yoğun veri içeriğinin ortak tanımlamalar kurgulanarak, işlenmiş doğru veriye hızlı bir şekilde ulaşımını, üretilen rapor ve analizlerin incelenmesinin kolaylığını ve kurumsal, departmantel ihtiyaçlara göre sade bir şekilde tasarlanmasını mümkün kılan bir raporlama sistemi alt yapısıdır.

SmartAnalytics, sektörlere özel hazırlanmış veri ambarı modeli ve konnektörleri ile development ve tasarım sürecini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Hazır konnektörler aracılığı ile veri akışını sağlamakta olup, OLAP küpleri ile performanslı analizler yapılabilmesini sağlayan bir alt yapıya sahiptir.

Çok boyutlu OLAP ve in memory yapıları, dimension ve measure tasarımları yapılarak performanslı bir şekilde istenen detayda raporlama yapılabilmesine olanak sağlar. Böylelikle, kullanıcılar özet dataya istedikleri zaman, hızlı bir şekilde erişip analizler yapabilmektedirler. Olap Küplerin güncel verilere sahip olacak şekilde düzenli periyodlarla işletilmesi otomatik olarak gerçekleşecek şekilde tasarlanmaktadır.

ETL süreçlerinde, gerekli kaynak sistemler için veri güncellenme frekansları ve hedef sistemlere göre verinin hazırlanması, kaynak sistemde değişen verilerin tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca, kaynak sistemlerde veriler değiştiğinde hangi kurallara göre bu değişikliklerin algılanacağı ve işleneceği karşılıklı yapılacak çalışmalar ile kurallara bağlanır. Böylelikle güncel veriye istenilen hızda erişilebilmesi için gerekli operasyonel alt yapı sağlanmış olur.

SmartAnalytics kendine özgü yapısı ile aşağıdaki faydaları getirmektedir:

 • Veri içeriğinin temiz ve tutarlı şekilde tutulduğu özel veri ambarı modeline sahip olunması.
 • Analiz ve raporlama ihtiyaçları için sürekliliği olan manuel toplama ve dönüştürme işlemlerinde kullanılan kod geliştirme gereksiniminin ortadan kaldırılması ve performansın arttırılması.
 • Hazır veri ambarı modeli ile yüksek hacimli veri ile beraber performans sürekliliği ve bakım kolaylığı getirirken, işletim ve bakım maliyetlerinin düşüşünün sağlanması.
 • Birim ve bölümlerin operasyonel ve analitik raporlama ihtiyaçları için hazır ve kullanıcı kolaylığına sahip bir raporlama sisteminin sunulması.
 • Üst kademe yönetimin dashboard ortamında çeşitli karşılaştırma ve analizleri yapabilme imkanına sahip olması dolayısıyla daha hızlı ve esnek bir şekilde karar alabilmesinin mümkün kılınması.

SmartAnalytics for Retail

Smartiks birlikte çalıştığı Perakende Sektörü şirketlerini, iş süreçlerini ölçmek ve izlemekten daha öteye entegre bir performans yönetim sistemi oluşturmaya ve yönetmeye götürmektedir. Bu süreçlerin kapsadığı bazı önemli başlıkları şöyle sıralayabiliriz.

 • Satıcı Performans Yönetimi
 • Ürün Kategori Yönetimi
 • Mağaza Operasyonel Planlama
 • Pazar Analizleri
 • Kampanya Yönetimi
 • Mağazacılık Yönetimi
 • Entegre Mağaza Raporlama Sistemleri
 • İlan ve Promosyon Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tedarik zincirinde oluşturulan bilgi akışı ile talep bazlı stok yönetimi ve üretim gerçekleştirme hedefini en uygun seviyede gerçekleştirbilmeyi mümkün kılacak teknolojik ve analitik altyapı şirketlerin kullanımına sunulmaktadır. Böylelikle,

 • Oluşturulan Karneler (Scorecards) ile etkin Satıcı performans yönetimi
 • Farklı pazar ve kanallarda müşterilerin analizi
 • Tedarik ve lojistik giderlerinde sağlanan azalmalar
 • Müşteri satın alma anlayışının modellenmesi ve tahminsel analizlerin yapılmasıyla pazarlamada kampanya verimliliğinde sağlanan artışlar

ile sektör şirketlerine rekabet gücünü de artırıcı faydalar sağlamaktadır.

SmartAnalytics For Retail hazır paket çözümümüze özgü içerik aşağıdaki gibidir;

 • SAP, Axapta, Oracle ERP ile POS Sistemi arasında sistem bağımsız entegrasyon imkanı sağlayabilmektedir.
 • POS verileri saatte bir alınabilir
 • Anlık Karlılık, Maliyet, Stok bilgileri,
 • Ciro,Adet yada Karlılık Bazında Performans Yönetimleri
  • Mağaza Karşılaştırmaları
  • Reyon/Departman Karşılaştırmaları
  • Satıcı (Kasiyer) Performansı
  • Out Of Stock Analizleri
  • Top N Ticari/Bireysel Müşteri Analizleri
  • Top N Ürün/Reyon Analizleri
  • Bütçe vs. Gerçekleşen Trend Ölçümleri
 • Trend Raporları
 • Büyüme Analizleri
 • YTD (YearToDate), MTD (MonthToDate), WTD (WeekToDate) kümüle analizleri
 • Paralel Period (LFL – LikeForLike) , MAT (Moving Average Total) Karşılaştırmalı analizleri
 • Sinyalizasyon özelliği
 • IBM POS kasaları ile satış yapan firmalar için Genius Open Sistemine özel hazır adaptör içermekte olup bu adaptör sayesinde minor uyarlamalar ile çok daha hızlı biçimde kullanıma açılabilmektedir

SmartAnalytics for Pharma

Kadrosunda uzun yıllardır ilaç sektöründe analist ve danışmanlık görevi yapmış yetkin danışmanları barındıran Smartiks, ilaç sektöründeki bilgi birikim ve tecrübelerini gerek danışmanlık gerekse bu sektöre sunduğu uygulamalarla müşterileri ile paylaşmaktadır. Bu alanda şirketlere hedefleme, saha yönetimi IMS Analizleri ve raporlama konularında danışmanlık ve ürün portföyü sunulmaktadır.

Smartiks, hedef hesaplama yöntemleri ve uygulamarından başlamakta sahanın aktivite planlaması, aktivite gerçekleşenlerinin sistemsel takibi ve raporlanması, IMS verilerinin sistemlere aktarımı düzenli aylık raporlar, prim sistemleri, yönetim raporlama sistemleri gibi bileşenler ile müşterilerinin yanında yer almaktadır.

Smartiks, ilaç sektöründe yeralan firmalara bilgi sistemleri konusunda anahtar teslimi çözümler veya danışmanlık vererek destek olmaktadır. Firmalara bu anlamda SmartTarget Hedef-Prim sistemi ve SmartFF (Field Force) Saha Yönetim Sistemi ve SmartBoard-Farma Sistemleri ile destek vermektedir.

 

Kapsam
 • Eczane tanımları yapılabilir,
 • Eczane özlük bilgileri takip edilebilir,
 • Satış temsilcilerinin tanımları ve eczanelere atamaları düzenlenebilir,
 • Satış temsilcilerinin eczane için yaptığı aktiviteler ve formlar izlenebilir,
 • Eczane ile yapılan sözleşmeler tutulabilir,
 • Eczanedeki ürünlerin stokları takip edilebilir ve gerektiğinde yönetimi yapılabilir
 • Eczanelerin stok sell-out satışları raporlanabilir
 • Satışların ürün, marka, eczane, satış temsilcisi, lokasyon, tarih kırılımları bazında raporları sağlanabilir
 • Satış temsilcilerinin performansları ürün, marka ve eczane kırılımları bazında raporlanabilir,
 • Satış temsilcilerinin eczanelere yaptığı satışlar raporlanabilir,
Ana veri girişleri
 • Ürün Grubu ve Ürün Tanımları
 • Barkod Eşleştirmeleri
 • Coğrafya Tanımları
 • Eczane Tanımları
 • Rep Tanımları
 • Organizasyon, Kullanıcı Tanımları ve Yetkilendirme
Temel Fonksiyonlar
 • Eczane Satış Verisi Düzenleme
 • Rep Hedef Girişleri
 • Rep Satış Girişleri
 • Sistem İçi Mesajlaşma
Raporlama

Raporlamaların hazırlanacak bir OLAP Kübü yapısında oluşturulacak dimension ve measure ile sunulması öngörülür;

 • Eczane
 • Satış Temsilcisi
 • Ürün
 • Marka
 • Coğrafya
 • Tarih

Kırılımlarında

 • Stok
 • Satış/Hedef
 • Sellout

SmartAnalytics for Banking

SmartAnalytics for Banking modeli, finans sektöründe iş zekası uygulamalarının implementasyon süreçlerini hızlandırıcı ve başarılı kılınmasında önemli rol oynayan bir çözümdür. Zira oluşturulan model, çeşitli veri kaynaklarından toplanılan, entegre ve güvenilir verinin iş zekası aracında sunulabilmesi için gerekli konsolidasyon ve özetleme (aggregation) işlemlerini mümkün kılar. Farklı data martlar üzerinde harcanan eforun ve maliyetin yerine daha konsolide bir yapı sağlanır. ETL süreçleri basite indirgenir, en kısa yükleme süreleri ile, farklı iş birimlerince gelen sorgu ve raporlama talepleri hızlı bir şekilde karşılanır.

Zengin veri kaynaklarından beslenen, konsolide,anlamlı ve temiz veri modeli, oluşturulacak yasal, operasyonel ve MIS raporlar için sağlam bir zemin oluşturur. Verinin büyümesi ve farklılaşması gibi ilerleyen zamanda karşılaşılabilinen problemlerin rahat bir şekilde yönetilmesini de sağlar.

SmartAnalytics for Banking sağladığı standard ve birleşik model ile bakım maliyetlerinin azalması, yönetim kabiliyetinin arttırılması ve başarısızlık riskinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Böylelikle veri yönetiminde tutarlılık, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik de sağlanmış olur.

İş zekası birleşeni ile, yönetime ve kullanıcılara doğru karar almalarında yardımcı olacak ad hoc analiz, raporlama ve dashboard alt yapısı sunulduğu gibi oluşturulacak KPI’ lar (Anahtar performans göstergeleri) ile kurumsal performans yönetiminin sağlanabilmesi için de gerekli birleşenlerin oluşturulmasına destek sağlar. Oluşturulan model değişen iş birimi ihtiyaçlarına parallel olarak geliştirilmeye açıktır.

Oluşturulan model ile aşağıdaki ve geliştirilebilecek hazır rapor ve dashboard çeşitleri için altyapı oluşturulabilmektedir;

Şube, İl, Kredi Kartı Tipi Bazında Satış Raporları; Yaş Aralığı, Eğitim Durumu, Cinsiyet, Medeni Durum bazında Müşteri Raporları; Nakit Akış, Mutabakat Raporları, Yasal Rapor Çeşitleri (BDDK,IFRS Raporlar), Krediler ve Muhasebe Birimi Raporları; Historik Müşteri, Hesap, Historik Bakiye, Limit gibi Operasyonel Raporlar.

SmartAnalytics for Insurance

SmartAnalytics for Insurance hazır modeli ile veri yönetimi, şeffaflığı, ölçeklenebilirliği gibi konularda yöneticilere önemli bir değer sağlanmaktadır. Çeşitli veri kaynaklarından toplanılan, entegre ve güvenilir verinin iş zekası aracında sunulabilmesi için gerekli konsolidasyon ve özetleme (aggregation) işlemlerini mümkün kılar. ETL süreçleri basite indirgenir, en kısa yükleme süreleri ile, farklı iş birimlerince gelen sorgu ve raporlama talepleri hızlı bir şekilde karşılanır.

Aşağıdaki figürde görüldüğü gibi çok farklı ve zengin veri kaynağını sigortacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda doğru şekilde modellemek, İş Zekası ve Veri Ambarı projelerinin başarısı için gerekli bir kıstastır.

SmartAnalytics for Insurance farklı ana sigortacılık sistemleri ile entegrasyona açık olup raporlama çeşitliliği ve görselliği de yüksek bir çözümdür. OLAP yapısı ile sunulan hazır hesaplamalar ve iş kuralları maliyeti düşürüp projenin canlıya geçişini hızlandırır.

Model farklı sistemlerden çekmiş olduğu entity ve attributeları hazır bir set şeklinde sunmaktadır. Örneğin finans, poliçe, aktüerya, tahakkuklar gibi farklı süreçlerden gelen verilerin entegre edilmesi mümkün kılınır.

Oluşturulan model ile Hayat ve Emeklilik alanı için aşağıdaki ve geliştirilebilecek hazır rapor ve dashboard çeşitleri için altyapı oluşturulabilmektedir;

Şirketin branş bazında prim üretimi ve poliçe sayısı, Satış ekibi performası ve satışlar, Poliçe / Sözleşme adetleri, Teminatlar, Bes'te devamlılık oranı, çıkış oranı, Bireysel emeklilik üretimi, Komisyon tahakkukları, Emeklilik planları ve fonları, Aylık branş ve ürün bazında kar-zarar, Önceki ay karşılaştırmalı branş ve ürün bazında kar-zarar, Sektör ve Şirket benzer türlerine göre emeklilik fonları fiyatları karşılaştırması, Şirket Emeklilik Fon kapsamları, Muallak Hasarlar, Tazminat türleri, Hasar / prim rasyosu hakkında bilgi vermek,

Oluşturulan model ile Sigortacılık alanı için aşağıdaki ve geliştirilebilecek hazır rapor ve dashboard çeşitleri için altyapı oluşturulabilmektedir;

Müşteri segmentasyon, skorlama, 360 derece görüntüleme, iyi-kötü analizleri kriterleri, Aktüeryal raporlamalar, Teknik – Aktüeryal analiz kriterleri, Bölgesel veya branş bazlı büyüme oranları, Reasürans dağılım bilgileri, Poliçe aylık bölge ürün bazında satış, Poliçe-Zeyil (kontrat) yenileme, Hasar Expertiz, Denetim Raporları, UnderWriting Bilgileri

SmartAnalytics for Marketing

SmartAnalytics for Marketing hazır modeli ile bankacılılık süreçlerini destekleyecek, 360 derece müşteri görünümü sağlayacak bir veri ambarı modeli ile bilgilerin hızlı ve esnek bir şekilde sorgulanabildiği kurumsal raporlama ve analiz platformu sunmaktadır. CRM,bankacılık işlemleri, ürün işlemleri, kampanya geridönüşleri, web istatistikleri, sosyal medya kullanımı, anketler gibi işlemlerden gelen veriler entegre şekilde tarihsel derinliği olan, teknik olarak performans ihtiyaçları değerlendirilerek optimize edilmiş müşteri odaklılığına sahip bir mimari sağlanmaktadır.

Modelin barındırmış olduğu foksiyonların bir kısmı aşağıdaki şekildedir;

 • Uçtan uca pazarlama süreçleri dahilinde müşterilere verilen tekliflerin ve kabul edilme oranlarının takip edilmesi.
 • Kampanya başarı kriterleri (KPI) belirlenerek verimli kampanyaların ölçülmesi
 • Müşterilerin haraketleri incelenerek aktif, pasif, kayıp durumları arasındaki geçişlerinin belirlenmesi
 • Çağrı merkezi verilerinin işlenmesi durumunda şikayet segmenti oluşturularak verimsiz müşterilerin kara listeye alınması gibi süreçler, danışmanlık kapsamında verilecek hizmetlere örnek olabilirler.

Çözüm ile entegre olunan model ve raporlar aşağıdaki gibidir;

 • Demografik ve Firmografik Bilgiler
 • Parti İlişkileri ve Hane Bilgileri Modeli
 • Tarihsel Analiz Modeli
 • 360 Derece Müşteri Görünümü Modeli
 • Müşteri Analizleri ve Müşteri Davranış analizleri
 • Üye İşyeri ve Pos Sistemleri Modeli
 • Kredi Sistemleri ve Raporlanması
 • Finansal Raporlama

Tibco Spotfire Analytic Services

Kurumlar, İş Zekası konusunda yapmış oldukları birçok yatırıma rağmen, kullanıcılar halen rapor ve analiz ihtiyaçları için excel platformunda kendi iş kurallarını belirleyip görsel oluşturma çabasına girmekteler. Bu durum hem kullanıcıların önemli zamanını almakta hem de karar destek sistemlerinden bekledikleri çıkarımlara ulaşmalarını zorlaştırmaktadır.IT birimleri ise kullanıcıların talep etmiş oldukları verileri, modellenmiş özet tablolar veya data martlarda hazır tutmak için önemli derecede yoğunluk içerisine girmekteler.

Spotfire bir çok geleneksel iş zekası platformuyla karşılaştırıldığında günümüz koşullarına çok daha fazla uyan bir takım bileşenler sunmaktadır. Bu bileşenlerin tümü Information Designer isimli tek bir modül içinde bulunmakta olup tüm ETL, Dashboard/Yönetim kokpitleri, sorgulama, raporlama, OLAP analizleri gibi ihtiyaçlar aynı önyüz üzerinden uygulama geliştiriciler ve son kullanıcılara sunulabilmektedir. Bu sayede hem son kullanıcılar farklı ihtiyaçlar için sadece tek bir önyüzü öğrenmek zorunda kalmakta hem de uygulama geliştiren bilgi işlem departmanları sadece tek bir uygulama geliştirme ortamıyla karşılaşmaktadır.

Spotfire hem uygulama geliştirme, hem öğrenme süreçlerini geleneksel iş zekası platformlarıyla karşılaştırıldığında kat kat daha hızlı hale getirmekte hem de implementasyonlarda karşılaşılabilecek modüller arası entegrasyon ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır.Datanın içine gömülmüş olan, farkedilmeyen firsat ve riskleri ortaya çıkarır.

Bu noktada Spotfire kurumlar için anlamlı sonuçlar ve içgörülere hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Veri yığını içerisinde göz önünde olmayan bilgilerin fark edilmesini sağlar. Daha iyi kararların , en uygun aksiyonların alınmasında, rekabetçil bir avantaj kazandırır.

Geleneksel yaklaşımda performans ölçeği harddiskten yapılan sorgulamaları hızlanmadırmak için geliştirme ve zaman maliyeti yüksek cubes, query sets, aggregate tables gibi yaklaşımlar kulanılır. Spotfire in-memory teknolojisiyle performans kaybına sebep olan disk erişimini ortadan kaldırarak daha esnek ve detay seviyede çok daha hızlı analitik analizler yapılabilir. Veriler bir yandan ETL motoru sayesinde ortamına çekilirken, bir yandan bu veri kümesi üzerinde yüksek oranda bir sıkıştrma algoritması uygulamaktadır. Bu özellik bellek kullanımının minimuma indirilmesini mümkün kılar.

Spotfire sunmuş olduğu zengin dashboardlar ile üst yönetime İş problemlerine daha hızlı çözüm bulabilme imkanı sağlar. İş biriminin ise karmaşık ve büyük verileri kolay analiz edebilmelerini, visualization, hızlı analiz oluşturma , esnek filtreleme hesaplama ve drill down özellikleri gibi yetenekleri ile sağlayabilmektedir.

IT birimi ise hızlı proje implementasyonu gerçekleştirebildiği gibi yeni uygulama taleplerinin kolay bir şekilde konfigüre edilmesini mümkün kılabilmektedir. Entegrasyon ve modifikasyon süreçlerinin kolaylığı ise bakım ve geliştirme masraflarını minimize etmektedir.

Kullanıcılar belli bir konuda daha fazla bilgi sahibi olmak için analizler yaparken, Spotfire’ın anlaşılması kolay ve kullanıcı dostu görselleştirimi, analistlerin sordukları soruya cevap almalarının yanı sıra, daha önce farkedilmemiş trendleri, döngüleri ve beklenmedik uç değerleri yakalamasını sağlar. Spotfire, Tibco’nun kendi deyimi ile “bilinmeyeni görselleştirme” kurumların daha fazla bilgiyle şekillenmiş kararları daha hızlı vermesini gerçekleştirir.

Spotfire Örnek Dashboard Ekranı;

Tibco Spotfire Statistical Services

S+ ve R modelleri kullanılarak yapılan Veri Madenciliği Çalışmaları, Öngörüsel ve İstatiksel Analizler kurumlara önemli iş değeri katmaktadır. Ortaya çıkarılan analizlerin görsel analitik yazılım araçları ile sunulup kurum içinde yaygın kullanılır hale getirilebilmesi ise bir sıkıntı olarak karşılaşılmaktadır. Görsel analitik tool’a erişimi olmayan veya erişimi olsa bile tool’un kullanıcı kolaylığından yoksun olması, istatistik analistlerinin Excel’lerde analizlerini devam ettirmelerini mecbur kılmaktadır. Böylelikle S+ ve R modellerinin geliştirilmesi için yapılan yatırım gerçek değerini bulamamaktadır.

Bu noktada Spotfire Statistical Services ile, son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan S+ ve R istatistik uygulamalarının fonksiyonlarından yararlanılarak iş kararlarının daha bilimsel temellere dayandırılması sağlanır. Statistical Services Spotfire’in görsel gücünü ve R, S+, MATLAB, SAS ‘ın istatiksel ve matematiksel gücünün birleştirilmesini sağlar. İstatistiksel ve öngörüsel analizler Statistical Services tarafından sağlanılan platformda sunulmaktadır.

Spotfire İş Analitiği ve İstatiksel Platform Çözümü ile sunulan ana özellikler şu şekildedir;

 • In memory analiz
 • Rapor ve Dashboard Ortamına Erişim Kolaylığı
 • Zengin Görselleştirilmiş Kullanıcı Arayüzü
 • Kurumsal Analitik Platform
 • Tahminsel ve Olay Bazlı İstatiksel Analizler
 • Network Analitiği
 • Ad-hoc, görsel analizler
 • Bilinmeyeni araştırabilme
 • Aynı anda farklı veri kaynaklarından yararlanabilme
 • Tekrarlanabilir analitik iş akışları
 • İstatiksel Analizlerin Entegrasyonu
 • Boyut bağımsız veri inceleme

Spotfire Lisanslama Tipleri ve Rolleri şu şekildedir;

Spotfire Professional rolü, farklılık gösteren yapısal ve yapısal olmayan verilere erişimi sağlayıp mantıksal ilişkilendirmeler yapar. Dashboard şablonlarının oluşturulmasını ve kullanıcıların kullanımına hazır hale getirilmesini mümkün kılar.

Spotfire Web Player ve Enterprise Player rolleri ise hazırlanmış olan dashboard şablonları üzerinde analiz yapabilme, drill downlarla detay incelemelerin yapılması, filtreleme özelliklerinin kullanılması gibi yeteneklere sahiptir. Bu rollerde dashboardları ve analizleri excel, pdf ve powerpoint formatında kaydetme paylaşma gibi yetenekler de mevcuttur.

Spotfire Analytics Server ise entegrasyon, deployment ve yönetim gibi özellikleri sağlar. Konfigürasyon, deployment ve güvenli bir BI altyapısı sunulmasını mümkün kılar. Kullanıcıların erişim için yetkilendirmelerini ve veri kaynaklarına güvenli erişimini ve oluşturulan analitik uygulamaların da güvenli dağıtımını sağlar. Professional Rolü ile Analytics Server üzerindeki değişiklikler yapılabilir.

Bize Ulaşın

Genel Müdürlük

Adres: Sahrayıcedit Mahallesi, Halk Sokak
Sıddıklar İş Merkezi
No:52 Kat:1 Kadıköy/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Ar-Ge Merkezi

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknopark D2 Blok No: Z06
Esenler/İstanbul

Harita için lütfen tıklayınız.

Telefon: +90 (216) 469 05 95 (pbx)
Faks: +90 (216) 469 05 99

Telefon: +90 (212) 483 74 28 (pbx)
İş Analitikleri İş Analitikleri