Kurumsal varlık yönetimi, doğrudan yatırımın kârlılığını etkileyen bir konu olduğu için organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Assetiks yatırımları koruyacak, ömürlerinin uzamasını sağlayacak bir platform olmayı hedeflemiştir.

Assetiks çözümümüz ile, prosedürlerin açık ve net tanımlanmasını, verilerin doğru aktarılmasını ve tanımlanmış hedeflere uygun raporların türetilmesini sağlayacak bir platform ortaya çıkarmak ve tüm bunları yaparken kullanıcıların rutin iş yükünü de göz önünde bulundurarak; hızlı, minimalist ve yol gösterici bir kullanıcı deneyimi sunacak bir arayüz sunmayı hedeflemekteyiz.

Assetiks organizasyonlarda ölçeklenebilirliğin ilk adımı olarak; operasyonel maliyetlerin ortaya çıkarılması ve dağıtılması için gerekli bileşenleri sağlamaktadır. Maliyetler ortaya çıktıkça, sistem var olan süreçleri ölçmek, yeniden tasarlamak ve iyileştirmek için kullanılmaktadır. Assetiks ile ekipmanın hayat döngüsü, satın alınma talebinden başlayarak hurdaya çıkmasına kadar olan tüm tarihçesi ile saklanabilir olacaktır. Assetiks sadece bilgileri depolamakla kalmayıp, organizasyonların doğru kararlar verebilmesi için analizini de yapacak, Önleyici Bakım, Kestirimci Bakım gibi proaktif davranışı destekleyen faaliyetlerde yol gösterici olmaktadır.

Assetiks, bakım faaliyetlerinden sorumlu tüm çalışanların performansını izlemek ve değerlendirmek için güçlü bir alt yapı sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcıları Toplam Verimli Bakım hedefine yönlendirecek, ekipman etkinliğine etki eden tüm faktörlere dair kayıpları minimize edecek bir yaklaşım sunmaktadır.

Assetiks, Multi-platform bir yazılımdır. Hem web arayüzünden, hem de masaüstü platformlarından erişilebilmektedir. Web kullanıcı ara yüzü farklı noktalardan farklı cihazlarla çok noktadan erişilebilirken, masaüstü ara yüzü daha hızlı ve yoğun bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Bunun yanında Saha kullanıcıları için Android, IOS, Windows Mobile ve diğer El Terminali cihazlara kurularak kullanılabilmektedir. Sistem, farklı uç noktalarda diğer bilgi sistemleriyle iletişim kurmaya izin veren tüm süreçler ile entegrasyon yeteneğine sahiptir.

Platform, geniş organizasyonların genişletilebilirlik ihtiyaçlarına uygun olarak dağıtık bir mimariye sahiptir. Arayüz servisleri, Uygulama Servisleri, orta katman servisleri hepsi kendi içerisinde çoklanabilir ve yük dağılımı yapabilir şekilde kurgulanmıştır.

Assetiks’in potansiyel müşterileri diledikleri takdirde kendi veri merkezlerindeki sunucularda (On-Premise) uygulamayı barındırabilecekleri gibi dilerlerse, Assetiks’i Bulut üzerinden (on-demand) kiralama şeklinde de kullanabilmektedir. Platform birden fazla müşterinin aynı platformda barındırılabilmesini sağlayacak (Multi-Tenant) şekilde hazırlanmıştır.